\(ABCDNKLM\) ուղղանկյունանիստում \(O\) կետը անկյունագծերի հատման կետն է:  
 
Պարզիր \(O\) կետի նկատմամբ \(D\) կետին կենտրոնային համաչափ կետը:

ugggh.png
Պատասխան՝ \(D\) և  կետերը համաչափ են \(O\) կետի նկատմամբ: