Բերված նկարի միջոցով սահմանվում է համաչափության գաղափարը:
 
Նկարում ցուցադրված են \(A\)  և A1 համաչափ կետերը:
 
ham9.png
 
Որոշիր կետերի համաչափության տեսակը և հիմնավորիր քո ընտրությունը:
 
Պատասխան՝
 
1. \(A\)  և A1 կետերը
 
 
2. \(a\) ուղղի նկատմամբ , քանի որ
 
 
և
 
3. AA1 հատվածը  է