Նշիր այն տառերը, որոնց տեսքն ունի համաչափության հորիզոնական առանցք: