Նայիր ներքևի տարածական մարմնին նկարին:
 
pl222.png
 
Ցուցադրված բազմանիստն օժտված է կենտրոնային համաչափությամբ:
 
Ապացուցիր, որ նրա \(O\) համաչափության կենտրոնը չի կարող ընկած լինել բազմանիստի նիստերի վրա:
 
Դրա համար պետք է դիտարկել բազմանիստի որևէ \(D\)  կետ, ապա համոզվել, որ \(O\) կետի նկատմամբ նրան  \(C\) կետը  բազմանիստին: