Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7.9Մ.
1. Կենտրոնական համաչափություն ուղղանկյունանիստում 1Մ.
2. Հայելային համաչափություն ուղղանկյունանիստում 1Մ.
3. Առանցքային համաչափություն ուղղանկյունանիստում 1Մ.
4. Համաչափության սահմանման ձևակերպումը 0.9Մ.
5. Համաչափության տեսակի ընտրություն 1Մ.
6. Բազմանիստի կենտրոնային համաչափության հատկությունը 3Մ.