Պատկերների համաչափությանը դուք արդեն ծանոթ եք: Մասնավորապես, արդեն դիտարկել ենք հարթ պատկերների կենտրոնային համաչափությունը:
 
Դրա օգնությամբ էլ սահմանվում է տարածական պատկերների կենտրոնային համաչափությունը:
 
sim14.png        sim15.png
Կենտրոնական համաչափություն
Simetrija_c_punkti.png 
Տարածության \(M\) և M1 կետերը կոչվում  են\(O\) կետի նկատմամբ համաչափ, եթե \(O\) կետը MM1 հատվածի միջնակետն է՝ OM1=OM:
Այդ դեպքում ասում են, որ \(M\) և M1 կետերը կենտրոնային համաչափ կետեր են, և \(O\) կետը համաչափության կենտրոնն է: 
 
Դիտարկենք գնդի օրինակը:
 
գունդ.png
 
Դժվար չէ նկատել, որ եթե վերցնել գնդին պատկանող որևէ \(A\) կետ, ապա \(O\) կենտրոնի նկատմամբ նրան համաչափ \(B\) կետը ևս պատկանում է գնդին:
 
Սա հենց նշանակում է, որ գունդը կենտրոնային համաչափ տարածական մարմին է, և նրա կենտրոնը համաչափության կենտրոնն է:
Տարածական մարմինը կոչվում է \(O\) կետի նկատմամբ համաչափ, եթե նրա բոլոր կետերի՝ \(O\) կետի նկատմամբ համաչափ կետերը նույնպես այդ մարմնի կետեր են:  
Այդ դեպքում ասում են, որ մարմինը օժտված է կենտրոնային համաչափությամբ:
\(O\) կետը կոչվում է մարմնի համաչափության կենտրոն
 
Կենտրոնային համաչափությամբ օժտված մարմինների օրինակներ են՝ խորանարդը, կանոնական ութանիստը, կանոնավոր վեցանկյուն պրիզման և այլն:
 
pl555.png   mn2.png   mn14.jpg
Աղբյուրները
Ս. Հակոբյան, Երկրաչափություն 10-րդ դասարան, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, 2009