Համաձայն ես արդյո՞ք կանոնական բազմանիստի վերաբերյալ հետևյալ պնդմանը:
 
Կանոնական բազմանիստի նիստերը միմյանց հավասար կանոնավոր բազմանկյուններ են:
 
Պատասխան՝ պնդումը  է: