Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պլատոնական մարմնի նիստերի և կողերի թվերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Կանոնական բազմանիստի մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
3. Պնդում կանոնական բազմանիստի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
4. Պլատոնական մարմնի տեսքը

Բարդություն հեշտ

1
5. Պնդում ցուցադրված բազմանիստի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
6. Սահմանման ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

4.5
7. Պլատոնական մարմնի անվանումը

Բարդություն հեշտ

1
8. Կանոնական բազմանիստի մակերևույթի մակերեսը, տրված է նիստի մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
9. Պլատոնական մարմնի երկու բնութագրիչ

Բարդություն հեշտ

2
10. Պլանոտական մարմնի կողը

Բարդություն միջին

1
11. Պնդումներ պլատոնական մարմինների մասին

Բարդություն միջին

1
12. Պլանոտական մարմնի կողի որոշելը

Բարդություն միջին

1
13. Երկու թիվ պլատոնական մարմնի վերաբերյալ

Բարդություն միջին

2
14. Պլատոնական մարմնի նիստերն ու կողերը, տրված է գագաթների թիվը

Բարդություն միջին

2
15. Բազմանիստի անվանումը

Բարդություն բարդ

5
16. Տրամաբանական եզրակացություն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար