pl777.png
 
Բերված տարածական մարմինը կանոնական բազմանիստ է:
 
1. Մի նիստում այս բազմանիստն ունի  կող: 
 
2. Այս բազմանիստում մի գագաթից ելնում են  կողեր: