Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12.5Մ.
1. Պլատոնական մարմնի նիստերի և կողերի թվերը 2Մ.
2. Կանոնական բազմանիստի մակերևույթի մակերեսը 2Մ.
3. Պնդում ցուցադրված բազմանիստի վերաբերյալ 1Մ.
4. Սահմանման ձևակերպումը 4.5Մ.
5. Պլատոնական մարմնի երկու բնութագրիչ 2Մ.
6. Պլանոտական մարմնի կողը 1Մ.