Այս բազմանիստը կոչվում է պլատոնական մարմին:
 
pl444.png
 
Ինչպե՞ս է այս պլատոնական մարմնի անվանումը՝ :