Ավարտիր այս սահմանումը:
 
Դիցուք, բազմանիստն օժտված է հետևյալ երեք հատկություններով.
 
ա) այն  բազմանիստ է,
 
բ) նրա բոլոր  միմյանց  կանոնավոր  են,
 
գ) նրա ամեն մի  միանում են  թվով կողեր:
 
 
Այդ դեպքում այն անվանում են :