Տրված է, որ կանոնական բազմանիստն ունի տասներկու կողեր, ընդ որում՝ մի նիստում գտնվում են չորս կողեր: 
 
Պարզիր բազմանիստի անվանումը:
 
Պատասխան՝ բազմանիստը  է: