Տրված է, որ կանոնական բազմանիստն ունի տասներկու գագաթ: 
 
Գտիր նրա նիստերի և կողերի թիվը:
 
1. Բազմանիստն ունի  նիստ: 
 
2. Բազմանիստն ունի  կող: