Հայտնի է, որ կանոնական բազմանիստն ունի չորս գագաթ: 
 
Գտիր պահանջվող թվերը:
 
1. Բազմանիստը մի նիստում ունի  կող: 
 
2. Բազմանիստի մի գագաթից ելնում են  կողեր: