Տրված է ցուցադրված վեցանկյուն պրիզման, որում \(ABCDEF\)-ը ստորին հիմքն է, իսկ A1B1C1D1E1F1-ը՝ վերին: Որոշիր պրիզմայի FC1 մեծ անկյունագծի և ստորին հիմքի կազմած անկյունը:
 
priz6.jpg