Ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի հիմքը 6 սմ և 8 սմ էջերով ուղղանկյուն եռանկյունն է: Կողմնային նիստերից մեծի մակերեսը 80 սմ² է:
 
Հաշվիր պրիզմայի բարձրությունը:
 
Պատասխան՝  սմ: