Բարդության աստիճանը
00:25:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9.5Մ.
1. Հարցեր քառանկոյւն պրիզմայի մասին 2Մ.
2. Պնդում պրիզմայի և նրա տարրերի վերաբերյալ 1Մ.
3. Պնդում նկարի վերաբերյալ 1Մ.
4. Հարցեր վեցանկյուն պրիզմայի մասին 2.5Մ.
5. Վեցանկյուն պրիզմայի անկյունագծի կազմած անկյունը հիմքի հարթության հետ 2Մ.
6. Պնդումներ պրիզմայի անկյունագծերի մասին 1Մ.