Տրված է ուղիղ պրիզմա: Ընտրիր նրա կողմնային մակերևույթի մակերեսի ճիշտ բանաձևը՝

 
որտեղ,
 
\(S\)-ը ուղիղ պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսն է,
 
\(P\)-ն նրա հիմքի պարագիծն է,
 
\(a\)-ն նրա հիմքի կողմն է,  
 
\(n\)-ը հիմքի կողմերի թիվն է:   
 
\(h\)-ը պրիզմայի կողմնային կողն է: