Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի լրիվ մակերևույթի մակերեսը

Բարդություն հեշտ

1
2. Պնդումներ պրիզմայի մակերևեւյթի մակերեսի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
3. Ուղիղ պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսի բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
4. Ճիշտ բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
5. Խորանարդի բացվածքը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կանոնավոր պրիզմայի բարձթությունը

Բարդություն միջին

3
7. Պրիզմայի հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը

Բարդություն միջին

3
8. Պրիզմայի հիմքի մակերեսը

Բարդություն միջին

3
9. Եռանկյուն պրիզմայի նիստերի մակերեսները

Բարդություն միջին

4
10. Անկյունագծային հատույթներ

Բարդություն միջին

4
11. Կանոնավոր n-անկյուն պրիզմա

Բարդություն միջին

3
12. Եռանկյուն պրիամայի հիմքի կողը

Բարդություն միջին

3
13. Հաշվարկներ թեք պրիզմայում

Բարդություն բարդ

6
14. Ուղիղ պրիզմայի անկյունագիծը

Բարդություն բարդ

4
15. Հատույթի մակերեսը

Բարդություն բարդ

4
16. Ուղղանկյունանիստի բարձրությունը

Բարդություն բարդ

1

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար