Բարդության աստիճանը
00:30:00
1. Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի լրիվ մակերևույթի մակերեսը 1Մ.
2. Պնդումներ պրիզմայի մակերևեւյթի մակերեսի վերաբերյալ 1Մ.
3. Խորանարդի բացվածքը 1Մ.
4. Կանոնավոր պրիզմայի բարձթությունը 3Մ.
5. Պրիզմայի հիմքի մակերեսն ու բարձրությունը 3Մ.
6. Պրիզմայի հիմքի մակերեսը 3Մ.