Կանոնավոր 9-անկյուն պրիզմայի հիմքի կողմը 34 սմ է, իսկ կողմնային կողը՝ 44 սմ: Հաշվիր պրիզմայի կողմնային մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝ Sկ=iսմ2