Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի բարձրությունը 5 սմ է, կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝ 60 սմ²: Հաշվիր պրիզմայի \(a\) կողմի երկարությունը: 
 
trijstura prizma eks 20.JPG
 
Պատասխան՝ \(a =\) սմ