Կանոնավոր վեցանկյուն պրիզմայի հիմքի կողը 13 սմ է: Պրիզմայի բարձությունը 103 սմ է: Հաշվիր պրիզմայի անկյունագծային հատույթների մակերեսները:
   
Փոքր հատույթի մակերեսը  սմ² է:
 
Մեծ հատույթի մակերեսը 3 սմ² է: