Ուղիղ եռանկյուն պրիզմայի հիմքը 5 սմ և 12 սմ էջերով ուղղանկյուն եռանկյունն է: Կողմնային նիստերից մեծի մակերեսը 104 սմ² է:
 
Հաշվիր պրիզմայի մյուս երկու կողմնային նիստերի մակերեսները:
 
Առաջինը տեղադրիր փոքր թիվը:
 
Պատասխան՝ 
 
 սմ²
 
 սմ²