Կանոնավոր 8-անկյուն պրիզմայի հիմքի կողմը 28 սմ է, իսկ կողմնային մակերևույթի մակերեսը՝  889 սմ2: Գտիր պրիզմայի կողմնային կողը:
 
Պատասխանը կլորացրու մինչև հարյուրավորը:
  
Պատասխան՝ H=iսմ