priz1.jpg
 
Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի հիմքում 49  սմ2 մակերեսով հավասարակողմ եռանկյուն է, իսկ կողմնային նիստը 245 սմ2 մակերեսով ուղղանկյուն է:
 
Հաշվիր պրիզմայի լրիվ մակերևույթի մակերեսը:
 
Պատասխան՝  սմ2: