Կանոնավոր եռանկյուն պրիզմայի հիմքի կողմով և նրան հանդիպակաց կողմնային կողի միջնակետով տարված է հարթություն: Հաշվիր հատույթի մակերեսը, եթե պրիզմայի հիմքի կողմը 12 սմ է, իսկ բարձրությունը՝ 18 սմ:
 
Արմատատակ թիվը մի ձևափոխիր:
 
Պատասխան՝ ii սմ²