Ուղիղ պրիզմայի հիմքը 4 սմ և 3 սմ կողմերով զուգահեռագիծ է, իսկ բութ անկյունը՝ \(120\)°: Պրիզմայի բարձությունը 5 սմ է:
 
Հաշվիր պրիզմայի մեծ անկյունագիծը և հիմքի հարթության հետ այդ անկյունագծի կազմած անկյան տանգենսը: 
 
Պատասխան՝
անկյան տանգենսը՝ ii,
 
մեծ անկյունագիծը՝ i սմ: