\(MBE\) ուղղանկյուն եռանկյունը (M=90°) գտնվում է α հարթության մեջ:  \(BE =\)5 սմ, \(ME =\)3 սմ: Այդ հարթությանը տարված է 7 սմ երկարությամբ \(CB\) ուղղահայացը:
 
Հաշվիր \(C\) կետի հեռավորությունը եռանկյան \(ME\) կողմից:
 
Պատասխան՝ i սմ:

Լրացուցիչ հարցեր:
 
Ուղղին չպատկանող կետից քանի՞ ուղղահայաց կարելի է իջեցնել ուղղին: 
             
 
Ի՞նչ թեորեմներ օգտագործվեցին խնդրի լուծման ընթացքում: