Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Երեք հարց 3Մ.
2. Պնդումներ երեք ուղղահայացների մասին թեորեմի վերաբերյալ 1Մ.
3. Երեք ուղղահայացների թեորեմի կիրառություն 1Մ.
4. Պնդումներ կետից տարված ուղղահայացների և թեքերի վերաբերյալ 1Մ.
5. Եզրակացություն երեք ուղղահայացների թեորեմի հիման վրա 1Մ.