Perp_11.png
 
\(K\) կետը ընկած է \(ABCD\) ուղղանկյան հարթությունից 8 սմ հեռավորության վրա և գտնվում է ուղղանկյան գագաթներից հավասար հեռավորությունների վրա:
 
Գտիր \(K\) կետի հեռավորություններն ուղղանկյան գագաթներից, եթե ուղղանկյան կողմերը 24 սմ և 18 սմ են:
 
1. Պարզիր, թե ուղղանկյան հարթության մեջ ի՞նչ դիրք է գրավում \(K\) կետի պրոյեկցիան:
 
\(K\) կետի պրոյեկցիան գտնվում է ուղղանկյան  կետում:
 
2. \(KA = KB = KC = KD =\) սմ: