Kakts_07.png
 
\(ABCD\) քառակուսուն \(B\) կետից տարված է \(KB\) հատվածն այնպես, որ KBAB և KBBC: Քառակուսու կողմը 12 սմ է, և \(KB =\)9 սմ:
 
Հաշվիր քառակուսու և \(KAD\) ու \(KCD\) հարթությունների կազմած երկնիստ անկյունների α և β գծային անկյունների սինուսները:
 
Պատասխանը ներկայացրու կոտորակների տեսքով, կոտորակները մի կրճատիր:
  
sinα=ii
 
sinβ=ii