Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պնդումներ երկնիստ անկյան վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկու սահմանում

Բարդություն հեշտ

8
3. Հարթությունների կազմած անկյուն խորանարդում

Բարդություն հեշտ

1
4. Կետի հեռավոևրությունը երկնիստ անկյան նիստից

Բարդություն միջին

3
5. Կետի հեռավորությունը երկնիստ անկյան կողից

Բարդություն միջին

3
6. Նկարի ընտրություն

Բարդություն միջին

2
7. Երկնիստ անկյան մեծությունը խորանարդում

Բարդություն միջին

3
8. Երկնիստ անկյան ներսի կետ

Բարդություն միջին

1
9. Երկու կետ

Բարդություն միջին

1
10. Ուղիղ երկնիստ անկյուն

Բարդություն միջին

5
11. Երկնիստ անկյուն և գծային անկյուն

Բարդություն միջին

2
12. Ոչ ուղիղ երկնիստ անկյուն

Բարդություն բարդ

1
13. Ուղիղ երկնիստ անկյուն

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

1. Վարժանք «Երկնիստ անկյուն» թեմայից

Բարդություն միջին

15

Նյութեր ուսուցչի համար