Երկնիստ անկյուն
Divpl_kakts1.jpg
Երկնիստ անկյուն կոչվում է տարածության այն մասը, որը սահմանափակված է ընդհանուր սահմանագիծ ունեցող երկու կիսահարթություններով: 
Kakts_teor2.png
 
Եթե տարածության մեջ հատվում են երկու հարթություններ, ապա առաջանում են չորս երկնիստ անկյուններ (նույն ձևով, երբ հատվում են երկու ուղիղներ, առաջանում են չորս անկյուններ): Դիտարկենք դրանցից մեկը:
 
Kakts_teor.png
 
Երկնիստ անկյունն առաջացնող α և β հարթությունները կոչվում են նրա նիստեր:
Հարթությունների \(a\) ընդհանուր սահմանագիծը կոչվում է երկնիստ անկյան կող:
 
Երկնիստ անկյան \(a\) կողի վրա ընտրենք կամայական \(C\) կետը և տանենք երկու հատվող ուղիղներ՝ ACa և BCa: Այդ ուղիղներով տանենք \(a\) կողին ուղղահայաց γ հարթությունը:
 
Kakts_teor1.png
 
α և β հարթությունների և γ հարթության \(AC\) և \(BC\) հատման գծերը կազմում են ACB անկյունը: Այդ անկյունը կոչվում է երկնիստ անկյան գծային անկյուն:
Գծային անկյան մեծությունը կախված չէ \(a\) կողի վրա ընտրված \(C\) կետից:
Երկնիստ անկյան մեծություն կոչվում է նրա գծային անկյան մեծությունը:
Ուշադրություն
Երկնիստ անկյան մեծությունը գտնվում է \(0° <\) ACB \(< 180°\) սահմաններում: 
Եթե հարթությունները զուգահեռ են, ապա համարում են, որ նրանց կազմած երկնիստ անկյունը  \(0°\) է:
Երկու հատվող հարթություններով առաջացած չորս երկնիստ անկյուններից փոքրը կոչվում է այդ հարթությունների կազմած անկյուն:
Աղբյուրները
Ս. Հակոբյան, Երկրաչափություն 10-րդ դասարան, ՏԻԳՐԱՆ ՄԵԾ, 2009