Երկնիստ անկյան մասին թվարկված պնդումներից (սահմանումներից) ո՞րն է ճիշտ:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: