Երկնիստ անկյունը 120° է: Նրա ներսում վերցված \(A\) գտնվում է 21 սմ հեռավորության վրա երկու նիստերից: Գտիր \(A\) կետի հեռավորությունը երկնիստ անկյան կողից:
 
Եթե պատասխանում արմատ չկա, ապա արմատատակ արտահայտության փոխարեն գրիր «1»:
 
Պատասխան՝ ii սմ: