Երկնիստ անկյունը 30° է: Նրա նիստերից մեկի վրա վերցված \(B\) կետի հեռավորությունը անկյան կողից 18 սմ է: Գտիր \(B\) կետի հեռավորությունը մյուս նիստից:
 
Եթե պատասխանում արմատ չկա, ապա արմատատակ արտահայտության փոխարեն գրիր «1»:
  
Պատասխան՝ ii սմ