Համաձայն ես արդյո՞ք խորանարդի նիստերի կազմած անկյունների վերաբերյալ այս պնդմանը:
 
Խորանարդի ստորին հիմքի և կողմնային նիստի կազմած անկյունը \(90\)° է:
 
Պատասխան՝ :