Տրված է \(KABCD\) բուրգը, որում \(B\) գագաթից տարված է \(KB\) ուղղահայացը հիմքին:
 
Kakts_01_1.png
1.
Kakts_01_2.png
3.
  
Kakts_01_3.png
2.
Kakts_01_4.png
4.
  
Տրված նկարներում բերված են որոշ անկյուններ:
 
Ո՞ր նկարում է ճիշտ ցուցադրված \(AKD\) և \(ABC\) հարթությունների կազմած երկնիստ անկյան գծային անկյունը, եթե
 
ա) \(ABCD\)-ն քառակուսի է:
 
Պատասխան՝
 
բ) \(ABCD\)-ն զուգահեռագիծ է:
 
Պատասխան՝