Երկնիստ անկյան նիստերից մեկի վրա ընտրված են \(A\) և \(B\) կետերը, որոնց հեռավորությունները երկնիստ անկյան կողից հավասար են 10 սմ և 30 սմ:  \(A\) կետի հեռավորությունը մյուս նիստից 6 սմ է:
 
Հաշվիր \(B\) կետի հեռավորությունը մյուս նիստից:
 
Kakts_05.png
 
\(B\) կետի հեռավորությունը մյուս նիստից  սմ է: