Plakne_1taisne.png
 
21 սմ կողմով \(ABCD\) քառակուսու անկյունագծերի հատման \(O\) կետով տարված է քառակուսու հարթությանը ուղղահայաց ուղիղ:  
 
Ուղղի վրա տեղադրված է 3 սմ երկարությամբ \(OK\) հատվածը: 
 
Հաշվիր \(K\) կետի հեռավորությունը քառակուսու գագաթներից (պատասխանները կլորացրու մինչև տասնավորը):
 
\(KA =\)  սմ
 
\(KB =\)  սմ
 
\(KC =\)  սմ
 
\(KD =\)  սմ