Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հարթությանը ուղղահայաց ուղիղը խորանարդում

Բարդություն հեշտ

1
2. Հարթությանը ուղղահայաց երկու ուղիղներ

Բարդություն հեշտ

2
3. Եռանկյան տեսակն ու պարագիծը

Բարդություն հեշտ

2
4. Ուղիղը ուղղահայաց է պատկերի հարթությանը

Բարդություն հեշտ

2
5. Ուղղահայաց ուղիղներ և հարթություններ խորանարդում

Բարդություն հեշտ

2
6. Պնդումներ երկու ուղիղների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
7. Հայտանիշի ձևակերպումը

Բարդություն հեշտ

2.1
8. Պնդումներ ուղղանկյունանիստում ուղղահայացների և թեքերի վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

2
9. Ուղղահայաց քառակուսու հարթությանը

Բարդություն միջին

4
10. Ուղղահայացության հայտանիշը

Բարդություն միջին

3.5
11. Հարթությանը ուղղահայաց ուղղի հատկությունը

Բարդություն միջին

4
12. Եռանկյան և քառանկյան տեսակները

Բարդություն միջին

4
13. Հարթությանը ուղղահայաց ուղիղներ

Բարդություն միջին

4
14. Ապացույց հակասող ենթադրությամբ

Բարդություն բարդ

6
15. Հաշվարկներ ուղղահայացության հայտանիշի հիման վրա

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար