Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

14.5Մ.
1. Հարթությանը ուղղահայաց ուղիղը խորանարդում 1Մ.
2. Հարթությանը ուղղահայաց երկու ուղիղներ 2Մ.
3. Ուղղահայաց ուղիղներ և հարթություններ խորանարդում 2Մ.
4. Պնդումներ երկու ուղիղների վերաբերյալ 2Մ.
5. Ուղղահայաց քառակուսու հարթությանը 4Մ.
6. Ուղղահայացության հայտանիշը 3.5Մ.