Հարթությանը տարված են երկու ուղղահայաց ուղիղներ, որոնք հարթությունը հատում են B1 և C1 կետերում:
 
Այդ ուղիղների վրա վերցված են BB1 \(= \)CC1 \(= \)14 սմ երկարությամբ հատվածները: 
 
Հարթության մեջ՝ AB1 \(= \)AC1 \(= \)21 սմ:
 
Որոշիր \(ABC\) եռանկյան և BCC1B1 քառանկյան տեսակները և հաշվիր \(AB\) և \(AC\) հատվածների երկարությունները:
 
1. ΔABC եռանկյունը  է:
 
2. BCC1B1 քառանկյունը  է:
 
3. Պատասխանները կլորացրու մինչև տասնավորը՝
 
\(AB\) \(= \) սմ
 
\(AC\) \(= \) սմ