Տրված է խորանարդ: Հետևյալ ուղիղներից ո՞րն է ուղղահայաց տրված հարթությանը:
Cube_01.png 
 
ա) BCC1 հարթությանը ուղղահայաց է՝
 
բ) BDD1 հարթությանը ուղղահայաց է՝