Ուղիղը չի գտնվում դիտարկվող պատկերի հարթության մեջ:
 
Թվարկվածներից ո՞ր տարբերակներում է տրված ուղիղը ուղղահայաց պատկերի հարթությանը:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանները: