Plakne_1taisne_perp.png
 
\(α\) հարթությանը ուղղահայաց ուղիղը այն հատում է \(O\) կետում:
 
Ուղղի վրա տեղադրված է \(AD\) հատվածն այնպես, որ \(O\) կետը դրա միջնակետն է:
 
Որոշիր \(ABD\) եռանկյան տեսակն ու պարագիծը, եթե \(AD =\) 16 սմ, \(OB =\) 6 սմ (պատասխանը կլորացրու մինչև տասնավորը):
 
Պատասխան՝
 
1. ΔABD եռանկյունը  է:
 
2. PABD=  սմ: