Դիտարկիր \(α\) և \(ß\) երկու փոխուղղահայաց հարթությունները: Դրանցով կազմված երկնիստ անկյան ներսում վերցված է \(A\) կետը: \(A\) կետի հեռավորությունները  \(α\) և \(ß\) հարթություններից հավասար են՝ AA1\(=\)4 սմ և AB1\(=\)3 սմ:
 
Որոշիր \(A\) կետի հեռավորությունը հարթությունների հատման գծից:
 
Kakts_03.png
 
Պատասխան՝  սմ: