\(AKB\) հավասարասրուն եռանկյան և \(ACB\) ուղղանկյուն եռանկյան հարթությունները ուղղահայաց են:
 
Kakts_12.png
 
Հաշվիր \(CK\) հատվածի երկարությունը, եթե \(KA = KB = CA =\) 73 սմ:
 
Պատասխան՝ \(KC = \) սմ: